Εργαστήρια Πληροφορικής Τμήματος ΔΕΤ


Η υπηρεσία αυτή απαιτεί τα συνθηματικά (username & password) που χρησιμοποιείτε προκειμένου να κάνετε login στα εργαστήρια (ELOI 1, 2, 3) του Τμήματος.